0/5 (0 Reviews)

Một số hình ảnh tại quán

ảnh
Hoạt động
ảnh

Thiên Diệp Liên tài trợ chương trình kỷ niệm thành lập 6 năm của BNI Pro Chapter tại Hạ Long

banner
banner
Hoạt động
Hoạt động

Thiên Diệp Liên mang văn hóa trà tới chương trình ứng dụng AI trong doanh nghiệp do trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư tổ chức

baner
baner
Hoạt động
baner

Thiên Diệp Liên tại chương trình chuyển giao ban điều hành NK12-NK13 của BNI Pro Chapter